Borstplätering

Borstplätering är en  elektrolytisk metod för metalluppbyggnad. Detaljen ansluts till minuspolen på en speciell likriktare och pluspolen till en anod som doppas i eller sköljes över med vald metallelektrolyt, samtidigt "borstar" man över den yta som ska byggas upp.   

 

Ytor mindre än 1cm2  upp till flera m2 konvexa, konkava såväl som plana ytor kan metallpläteras med många olika metaller. Ofta direkt i mått utan bearbetning.

 

Borstplätering är en kall process därför ger den inte form- eller spänningsförändringar.  Den går att  bearbeta genom slipning och polering. Vissa metallbeläggningar går även att svarva, fräsa och gnista.
Metoden har låg porositet, vilket ger ett mycket bra korrosionsskydd. Den är också selektiv eftersom det är lätt att avgränsa den yta som ska beläggas.

Metoden är snabb och enkel vilket ger stora ekonomiska fördelar inom ett brett användningsområde.      

 Tillbaka