Ljungby Metallplätering AB

Företaget startades 1981 av Karl Gustaf Sundgren och sysselsätter idag mellan två till fyra personer. Ett gediget kunnande har byggts upp genom lång erfarenhet  inom detta område. Bland våra referenser kan nämnas arbeten utförda åt kärnkraftsindustrin, off shore industrin,  verkstadsindustrin och tryckerier m.m.

Ljungby Metallplätering arbetar med tre olika typer av metallbeläggningar. Metoderna utförs i egen verkstad eller med mobil utrustning direkt på plats. 

Vi arbetar med olika beläggningsmetoder för reparation och underhåll. Exempel på detta är uppbyggnad av felbearbetade lagerpassningar, öka hårdheten - minska friktionen dvs. öka slitstyrkan. Dessutom arbetar vi med uppbyggnad av repor, slagmärken med mera.

Vi säljer även ny och begagnad utrustning för borstplätering. 

Borst-plätering är den mest kända metoden som vi arbetat med sedan starten. Det är också den mest variationsrika metoden genom olika metaller och metallsammansättningar för olika applikationer.

Corolite-processen har vi använt sedan drygt sju år tillbaka i applikationer såväl inom kärnkraftindustrin som process- och verkstadsindustrin. Corolite-processen är mycket konkurrenskraftig materialkostnadmässigt gentemot borstplätering och utgör ett utmärkt komplement till denna. Dessutom är metoden mycket miljövänlig.

Micro-plätering är den nyaste metoden och kan beskrivas som att tunna skikt av metall, tråd eller pulver läggs på ytan som sedan "smälts" samman genom microsvetsning. Även denna metod är miljövänlig.