Corolite-process

Corolite-processen är en elektrolytisk metod för metalluppbyggnad. Det är en enkel metod. 

Beläggningsobjektet ansluts till minuspolen, på en likriktare, varefter den sänkes ned i Corolite-badet som är anslutet till pluspolen.

 

 

Delar av detaljen kan beläggas, genom maskering av övriga delar med elektro plating tejp eller maskeringsfärg.

Genom en speciell teknik kan vi mobilt belägga stora och små detaljer, konvexa, konkava såväl som plana ytor.

 

Det går att svarva, fräsa, borra genom skiktet med bibehållen hållfasthet och vidhäftning.

Metoden har hög elasticitet - hög seghet och formbarhet. Den är också en god elektrisk ledare. 

Coroliteprocessen är den mest miljövänliga, genom att badet går att återanvända många gånger med smärre justeringar.  

Beläggningen är utan inre spänningar och har en bra uppbyggnadsstruktur. Detta ger möjjlighet att belägga tjocka skikt såväl som mycket tunna.

Tillbaka